STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Pytania kontrolne

Pytania kontrolne/check list,
w celu wstępnej oceny podlegania regulacjom wynikającym z Protokołu z Nagoi.

 

Postanowienia Protokołu z Nagoi nie mają zastosowania do ZG objętych odrębnymi instrumentami międzynarodowymi  zgodnymi z celami Protokołu z Nagoi, jak np. Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa.

Postanowienia Protokołu z Nagoi mają zastosowanie, jeśli zasoby genetyczne zostały pozyskane:

-          w obrębie krajowych jurysdykcji,

-          z krajów,  które są stronami Protokołu,

-          z krajów, które uregulowały prawnie dostęp do swoich ZG.

-          po wejściu w życie Protokołu z Nagoi dla UE,

-          w celu prowadzenia podstawowych badań naukowych (np. taksonomicznych)
lub w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

 Jeśli:

  1. występujesz o środki na prowadzenie badań podstawowych lub prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem zasobów genetycznych (ZG)
  2. pozyskujesz z lub wysyłasz do innych instytucji naukowych/podmiotów ZG w celu prowadzenia badań podstawowych lub prac badawczo-rozwojowych
  3. sprowadzasz ZG z państw – stron Protokołu z Nagoi regulujących dostęp do ZG –
    w celu prowadzenia badań podstawowych lub prac badawczo-rozwojowych
  4. korzystasz z wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych na ZG, do wytworzenia produktu i wprowadzasz go na rynek
  5. wprowadzasz na rynek substancje/półprodukty/produkty uzyskane z użyciem ZG, które będą wykorzystywane przez podmioty z różnych gałęzi przemysłu (spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i inne)
  6. wprowadzasz na rynek produkty przeznaczone dla konsumentów, uzyskane
    z użyciem ZG

to jesteś potencjalnie zobowiązany do stosowania się do zapisów unijnego Rozporządzenia 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz uczciwym i sprawiedliwym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii - ABS) wdrażającego Protokół z Nagoi do Konwencji
o bioróżnorodności biologicznej oraz przewidywanych regulacji krajowych w tym zakresie.