STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk

Tekst oryginalny Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk pochodzi z roku 1992, natomiast w roku 1997 weszła w życie nowa Dyrektywa dostosowująca Dyrektywę z roku 1992 do nowych wymagań. Żaden z tekstów nie jest tekstem jednolitym i należy brać pod uwagę oba dokumenty.

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 97/62/WE z dnia 27 października 1997 r. dostosowująca do postępu naukowo - technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Link do tekstu ujednoliconej wersji roboczej Dyrektywy siedliskowej:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701

DOC Dyrektywa Rady 92/43/EWG Pobierz
DOC Dyrektywa Rady 97/62/WE Pobierz