STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Artykuł Organizacje polskie

Data publikacji 14/01/2019
Współpracownik admin

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Program ochrony środowiska dla województwa. Podejmowane działania, prezentacja organizacji oraz infrastruktury służące ekologii.
http://www.bcee.bydgoszcz.pl/
Centrum Ochrony Mokradeł
Stowarzyszenie założone przez przyrodników związanych emocjonalnie lub zawodowo z torfowiskiem Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
https://bagna.pl/com
CZAPLON - Ornitologiczna grupa robocza Doliny Górnej Wisły
Dobre dane o awifaunie Górnej Wisły.
http://www.czaplon.most.org.pl/
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Działalność dokumentacyjna, badania naukowe, działalność wydawnicza, edukacja i popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz czynna ochrona przyrody.
http://www.cdpgs.katowice.pl/
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Informacje skierowane do wszystkich zainteresowanych środowiskiem naturalnym oraz jego ochroną,
a szczególnie do uczniów, studentów i nauczycieli zajmujących sie środowiskiem.

https://ciee-gda.pl/
EkoCentrum Wrocław
Znana organizacja z Dolnego Śląska.
www.eko.wroc.pl/
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Celem Centrum jest pomoc młodzieży w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska, edukacja ekologiczna oraz propagowanie integracji europejskiej.
https://www.zrodla.org/warszawa/
Front Wyzwolenia Zwierząt
Serwis Frontu Wyzwolenia Zwierząt - niezależnego, nieformalnego ruchu na rzecz obrony praw zwierząt. Historia i zasady funkcjonowania, informacje o kampaniach, adresy grup lokalnych.
http://www.fwz.celniej.pl/
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Organizacja ekologiczna z Legnicy.
www.pszczoly.zielonaakcja.pl/
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
Ekologiczna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego Wielkich Jezior Mazurskich.
http://jeziora.com.pl/
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "Kuling"
Nieformalna grupa zajmująca się jesienną wędrówką ptaków wodnych i wodno-błotnych nad Zatoką Gdańską.
http://kuling.org.pl/
Klub Przyrodników
Dawniej Lubuski Klub Przyrodników - organizacja działająca przede wszystkim na terenie Polski Zachodniej i Północnej, podejmując także niektóre przedsięwzięcia na terenie całego kraju.
http://www.kp.org.pl/pl/
Klub Przyrodników Warmi i Mazur
Strona Klubu Przyrodników Warmi i Mazur - historia, struktura, działania, biuletyn.
http://www.jezioro.com.pl/kpwm/index.htm
Komitet Ochrony Orłów
Organizacja zajmująca się ochroną i badaniami ptaków drapieżnych w Polsce.
http://www.koo.org.pl/
Liga Ochrony Przyrody
Najstarsza i największa organizacja ekologiczna, główny jej cel to starania o wprowadzenie w Polsce strategii zrównoważonego ekorozwoju.
https://www.lop.org.pl/
OTON - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Strona poświęcona nietoporzom i ich ochronie.
https://www.nietoperze.pl/og-lnopolskie-towarzystwo-ochrony-nietoperzy
OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Krajowa organizacja zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją.
https://otop.org.pl/
PTOP - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra
Strona poznańskiej "Salamandry", zawiera między innymi dobry serwis aktualności i katalog przyrodniczych stron www.
http://www.salamandra.org.pl/
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Polski oddział Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Informacja o Towarzystwie i wydawanych publikacjach, aktualności oddziału krakowskiego i adresy innych oddziałów.
https://pbsociety.org.pl/default/
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot
Organizacja ekologiczna z Bielska Białej. Celami PNRWI są zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego.
https://pracownia.org.pl/
Towarzystwo Ekologiczne "NATURA"
Organizacja promujaca walory przyrodnicze doliny Bugu i aktywną turystykę po tym regionie.
http://natura.website.pl/

Towarzystwo Ekologiczne Ziemia Przede Wszystkim
Towarzystwo, które wyłoniło się z poznańskiej grupy Federacji Zielonych.
http://www.zpw.eco.pl/
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Dawne Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny - ogólnopolski portal przyrodniczy.
http://www.bocian.org.pl/
WWF Polska
Oficjalna polska strona Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody.
http://www.wwf.pl/
ZTO - Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne
Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do objęcia ochroną na Pomorzu Zachodnim maksymalnie dużej liczby terenów cennych dla bytowania ptaków.
http://www.zto.most.org.pl/
Zielona Kultura
Strona o ekologii i kulturze stowarzyszenia "Zielona Kultura".
http://www.zielona.uni.wroc.pl/
Zielono-Pomarańczowa Alternatywa
Stowarzyszenie ekologiczne znane m.in. z ochrony żab na autostradach.
http://strony.wp.pl/wp/ziel-pom_alt/