STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder DATABASES

   Centralny rejestr form ochrony przyrody
      Geoserwis
  Baza danych obszarów Natura 2000


   Gatunki obce

Rozmieszczenie siedlisk i gatunków (raportowanie do KE)


Państwowy Monitoring Środowiska (GIOŚ)Baza danych obserwacji ptaków ornitho (OTOP)


Rozmieszczenie siedlisk i gatunków (RDOŚ, GDOŚ) - baza w opracowaniu, należy zgłaszać się bezpośrednio do jednostek

Baza danych z informacjami o obszarach objętych Konwencją Ramsarską


Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności


Bank Danych o Lasach (BULiGL)

Baza danych o zasobach genetycznych roślin

Baza danych o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich