STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje siódmej Konferencji Stron

Folder Decyzja VII/1 Leśna różnorodność biologiczna
Folder Decyzja VII/2 Różnorodność biologiczna obszarów suchych i półsuchych
Folder Decyzja VII/3 Rolnicza różnorodność biologiczna
Folder Decyzja VII/4 Różnorodność biologiczna ekosystemów wód śródlądowych
Folder Decyzja VII/5 Różnorodność biologiczna obszarów morskich i przybrzeżnych
Folder Decyzja VII/6 Procesy oceny
Folder Decyzja VII/7 Ocena oddziaływania na środowisko i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Folder Decyzja VII/8 Monitoring i wskaźniki: projektowanie programów monitoringu i wskaźników na poziomie krajowym
Folder Decyzja VII/9 Globalna Inicjatywa Taksonomiczna
Folder Decyzja VII/10 Światowa Strategia Ochrony Roślin
Folder Decyzja VII/11 Podejście ekosystemowe
Folder Decyzja VII/12 Zrównoważone użytkowanie (art. 10)
Folder Decyzja VII/13 Gatunki obce zagrażające ekosystemom, siedliskom lub gatunkom (art. 8 (h))
Folder Decyzja VII/14 Różnorodność biologiczna i turystyka
Folder Decyzja VII/15 Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu
Folder Decyzja VII/16 Art. 8 (j) i związane z nim postanowienia
Folder Decyzja VII/17 Odpowiedzialność cywilna i wynagrodzenie strat (art. 14, ust. 2)
Folder Decyzja VII/18 Środki stymulujące (art. 11)
Folder Decyzja VII/19 Dostęp do zasobów genetycznych i podział związanych z nimi korzyści (art. 15)
Folder Decyzja VII/20
Folder Decyzja VII/21
Folder Decyzja VII/22 Ustalenia w sprawie trzeciego przeglądu efektywności mechanizmu finansowego
Folder Decyzja VII/23 Współpraca naukowo-techniczna i system wymiany informacji (art. 18 ust. 3)
Folder VII/24 Edukacja i świadomość społeczna
Folder Decyzja VII/25 Raporty krajowe
Folder Decyzja VII/26 Współpraca z innymi konwencjami oraz organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi
Folder Decyzja VII/27 Różnorodność biologiczna obszarów górskich
Folder Decyzja VII/28
Folder Decyzja VII/29
Folder Decyzja VII/30 Plan Strategiczny: przyszła ocena postępów
Folder Decision VII/31 Multi-year programme of work of the Conference of the Parties up to 2010
Folder Decision VII/32 The programme of work of the Convention and the Millennium Development Goals
Folder Decision VII/33 Operations of the Convention
Folder Decision VII/34 Administration of the Convention and the budget for the Programme of work for the biennium 2005-2006
Folder Decision VII/35 Date and venue of the eighth meeting of the Conference of the Parties
Folder Decision VII/36 Tribute to the Government and people of Malaysia