STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decisions from the eighth COP

Folder Decision VIII/1 Island biodiversity
Folder Decision VIII/2 Biological diversity of dry and sub-humid lands
Folder Decyzja VIII/3 Globalna Inicjatywa Taksonomiczna: szczegółowa ocena procesu wdrażania Decyzji programu prac w ramach Globalnej Inicjatywy Taksonomicznej.
Folder Decyzja VIII/4 Dostęp i podział korzyści
Folder Decyzja VIII/5 Artykuł 8(j) i związane z nim postanowienia (wybrane postanowienia)
Folder Decyzja VIII/6 Globalna Inicjatywa na Rzecz Komunikacji, Edukacji oraz Świadomości Publicznej: ocena procesu wdrążania programu prac oraz opcji dotyczących realizacji zadań w przyszłości
Folder Decyzja VIII/7
Folder Decyzja VIII/8 Wdrażanie Konwencji i jej Planu Strategicznego
Folder Decyzja VIII/9 Implikacje ustaleń Milenijnej Oceny Ekosystemów
Folder Decyzja VIII/10 Działania podejmowane w ramach Konwencji
Folder Decyzja VIII/11
Folder Decyzja VIII/12 Transfer technologii i współpraca - Artykuły 16 do 19 (wybrane postanowienia)
Folder Decyzja VIII/13 Ocena procesu wdrażania postanowień Artykułu 20 (na temat środków finansowych) oraz Artykułu 21 (na temat mechanizmu finansowego)
Folder Decyzja VIII/14 Proces krajowego raportowania oraz następna Globalna Perspektywa Różnorodności Biologicznej
Folder Decyzja VIII/15
Folder Decyzja VIII/16 Współpraca z pozostałymi konwencjami oraz organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi
Folder Decyzja VIII/17 Zaangażowanie sektora prywatnego
Folder Decyzja VIII/18
Folder Decyzja VIII/19 Różnorodność biologiczna obszarów leśnych: wdrażanie programu pracy
Folder Decyzja VIII/20 Różnorodność biologiczna ekosystemów wód śródlądowych: proces raportowania, doskonalenie metod oceny procesu wdrażania oraz sposoby postępowania wobec zagrożeń
Folder Decyzja VIII/21 Różnorodność biologiczna obszarów morskich i przybrzeżnych: ochrona oraz zrównoważone wykorzystanie genetycznych zasobów dna morskiego pozostającego poza jurysdykcją krajową
Folder Decyzja VIII/22 Różnorodność biologiczna obszarów morskich i przybrzeżnych: intensyfikacja procesu wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania obszarami morskimi i przybrzeżnymi
Folder Decyzja VIII/23 Różnorodność biologiczna obszarów rolniczych
Folder Decyzja VIII/24 Obszary chronione
Folder Decyzja VIII/25 Środki stymulujące: zastosowanie narzędzi służących ocenie wartości różnorodności biologicznej, jej zasobów oraz funkcji
Folder Decyzja VIII/26 Środki stymulujące: przygotowanie szczegółowego przeglądu programu pracy na rzecz środków stymulujących
Folder Decyzja VIII/27
Folder Decyzja VIII/28 Ocena oddziaływania: dobrowolne wytyczne dotyczące włączania różnorodności biologicznej do ocen oddziaływania
Folder Decyzja VIII/29 Odpowiedzialność i naprawa szkód
Folder Decyzja VIII/30