STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje trzeciej Konferencji Stron

Artykuł Decyzja III/1 Nieroztrzygnięte zagadnienia wynikające z prac drugiego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja III/2 Raport i zalecenia drugiego spotkania Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowego, Technicznego i Technologicznego - streszczenie
Artykuł Decyzja III/3 Posługiwanie się językami podczas spotkań Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowego, Technicznego i Technologicznego - streszczenie
Artykuł Decyzja III/4 System wymiany informacji dla promowania i ułatwiania współpracy naukowo - technicznej - streszczenie
Artykuł Decyzja III/5 Dodatkowe informacje dla mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja III/6 Dodatkowe zasoby finansowe - streszczenie
Artykuł Decyzja III/7 Wskazówki dla oceny skuteczności mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja III/8 Memorandum porozumienia pomiędzy Konferencją Stron Konwencji o różnorodności biologicznej a Radą Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska - streszczenie
Artykuł Decyzja III/9 Wdrażanie Artykułów 6 i 8 Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja III/10 Identyfikacja, monitoring i ocena - streszczenie
Artykuł Decyzja III/11 Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej terenów rolniczych - streszczenie
Artykuł Decyzja III/12 Program pracy dotyczący różnorodności biologicznej obszarów lądowych: różnorodność biologiczna lasów - streszczenie
Artykuł Decyzja III/13 Przyszły program pracy dotyczący różnorodności biologicznej obszarów lądowych: obszary suche, góry i ekosystemy wód śródlądowych - streszczenie
Artykuł Decyzja III/14 Wdrażanie Artykułu 8 (j) - streszczenie
Artykuł Decyzja III/15 Dostęp do zasobów genetycznych - streszczenie
Artykuł Decyzja III/16 Sposoby promowania i ułatwiania dostępu do i transferu oraz rozwoju technologii, jak przewidziane w Artykułach 16 i 8 Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja III/17 Prawa własności intelektualnej - streszczenie
Artykuł Decyzja III/18 Środki stymulujące - streszczenie
Artykuł Decyzja III/19 Specjalne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu oceny wdrażania Agendy 21 - streszczenie
Artykuł Decyzja III/20 Zagadnienia związane z bezpieczeństwem biologicznym - streszczenie
Artykuł Decyzja III/21 Związek Konwencji z Komisją ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz związanymi z różnorodnością biologiczną konwencjami, innymi stosownymi międzynarodowymi porozumieniami, instytucjami i procesami - streszczenie
Artykuł Decyzja III/22 Średnioterminowy program pracy na lata 1996 - 1997 - streszczenie
Artykuł Decyzja III/23 Kwestie organizacyjne - streszczenie
Artykuł Decyzja III/24 Budżet Funduszu Powierniczego Konwencji o różnorodności biologicznej - streszczenie
Artykuł Decyzja III/25 Data i miejsce czwartego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja III/26 Organizacja regionalnych spotkań Stron Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja III/27 Uznanie dla Rządu i mieszkańców Republiki Argentyny - streszczenie