STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje szóstej Konferencji Stron

Folder Decyzja VI/1 Dotycząca Międzyrządowego Komitetu do spraw Protokołu z Kartageny dotyczącego bezpieczeństwa biologicznego
Folder Decyzja VI/2 W sprawie różnorodności biologicznej wód wewnętrznych
Folder Decyzja VI/3 W sprawie różnorodności biologicznej morza i wybrzeży morskich
Folder Decyzja VI/4 W sprawie różnorodności biologicznej obszarów suchych i półsuchych
Folder Decyzja VI/5 W sprawie różnorodności biologicznej w rolnictwie
Folder Decyzja VI/6 Dotycząca Międzynarodowego Traktatu o Genetycznych Zasobach Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa
Folder Decyzja VI/7 Dotycząca identyfikacji, monitoringu, wskaźników i ocen
Folder Decyzja VI/8 - W sprawie Globalnej Inicjatywy Taksonomicznej
Folder Decyzja VI/9 W sprawie Strategii Ochrony Roślin
Folder Decyzja VI/10 Art. 8 (j) i związane z nim postanowienia
Folder Decyzja VI/11 Odpowiedzialność i naprawa szkód (art. 14 ust. 2)
Folder Decyzja VI/12 Podejście ekosystemowe
Folder Decyzja VI/13 Zrównoważone użytkowanie
Folder Decyzja VI/14 Różnorodność biologiczna a turystyka
Folder Decyzja VI/15 Środki stymulujące
Folder Decyzja VI/16 Dodatkowe środki finansowe
Folder Decyzja VI/17 Mechanizm finansowy Konwencji
Folder Decyzja VI/18 Współpraca naukowo-techniczna i system wymiany informacji
Folder Decyzja VI/19 Komunikacja, edukacja i świadomość społeczna
Folder Decyzja VI/20 Współpraca z innymi organizacjami, inicjatywami i konwencjami
Folder Decyzja VI/21 Aneks do przyjętej w Hadze Deklaracji Ministrów Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej
Folder Decyzja VI/22 Różnorodność biologiczna lasów
Folder Decyzja VI/23 Gatunki obce zagrażające ekosystemom, siedliskom lub gatunkom
Folder Decyzja VI/24 Dostęp i podział korzyści związanych z zasobami genetycznymi
Folder Decyzja VI/25 Raporty krajowe - streszczenie
Folder Decyzja VI/26 Plan Strategiczny dla Konwencji o różnorodności biologicznej
Folder Decyzja VI/27 Funkcjonowanie Konwencji
Folder Decyzja VI/28 Wieloletni program pracy Konferencji Stron do 2010 roku
Folder Decyzja VI/29 Administracja Konwencji oraz budżet programu pracy na lata 2003 - 2004 - streszczenie
Folder Decyzja VI/30 Przygotowania do siódmego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Folder Decyzja VI/31 Data i miejsce siódmego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Folder Decyzja VI/32 Uznanie dla Rządu i mieszkańców Holandii - streszczenie