STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje drugiej Konferencji Stron

Artykuł Decyzja II/1 Raport z pierwszego spotkania Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowego, Technicznego i Technologicznego - streszczenie
Artykuł Decyzja II/2 Publikacja i rozprzestrzenianie informacji naukowo - technicznych - streszczenie
Artykuł Decyzja II/3 System wymiany informacji - streszczenie
Artykuł Decyzja II/4 Sposoby i środki promowania i ułatwiania dostępu do, oraz transferu i rozwoju, technologii - streszczenie
Artykuł Decyzja II/5 Rozpatrzenie potrzeb i możliwości protokołu dla bezpiecznego transferu, manipulacji i użytkowania organizmów modyfikowanych - streszczenie
Artykuł Decyzja II/6 Zasoby i mechanizm finansowy - streszczenie
Artykuł Decyzja II/7 Rozpatrzenie Artykułów 6 i 8 Konwencji - streszczeni
Artykuł Decyzja II/8 Wstępne rozpatrzenie komponentów różnorodności biologicznej szczególnie zagrożonych oraz działań jakie Konwencja mogłaby podjąć - streszczenie
Artykuł Decyzja II/9 Lasy i różnorodność biologiczna - streszczenie
Artykuł Decyzja II/10 Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej obszarów morskich i wybrzeża - streszczenie
Artykuł Decyzja II/11 Dostęp do zasobów genetycznych - streszczenie
Artykuł Decyzja II/12 Prawa własności intelektualnej - streszczenie
Artykuł Decyzja II/13 Współpraca z innymi konwencjami związanymi z różnorodnością biologiczną - streszczenie
Artykuł Decyzja II/14 Zwołanie otwartego międzyrządowego warsztatu dotyczącego współpracy Konwencji o różnorodności biologicznej z innymi międzynarodowymi konwencjami o podobnych zagadnieniach - streszczenie
Artykuł Decyzja II/15 Światowy system FAO dla ochrony i użytkowania roślinnych zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa - streszczenie
Artykuł Decyzja II/16 Oświadczenie dla międzynarodowej technicznej konferencji dotyczącej ochrony i użytkowania roślinnych zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa - streszczenie
Artykuł Decyzja II/17 Forma i częstotliwość krajowych raportów Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja II/18 Średnioterminowy program pracy Konferencji Stron na lata 1996 - 1997 - streszczenie
Artykuł Decyzja II/19 Lokalizacja Sekretariatu - streszczenie
Artykuł Decyzja II/20 Finansowanie i budżet Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja II/21 Data i miejsce szóstego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja II/22 Organizacja regionalnych spotkań Stron Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja II/23 Uznanie dla Rządu i mieszkańców Kenii - streszczenie