STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje czwartej Konferencji Stron

Artykuł Decyzja IV/1 Raport i zalecenia trzeciego spotkania Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowego, Technicznego i Technologicznego - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/2 Ocena działań systemu wymiany informacji - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/3 Zagadnienia związane z bezpieczeństwem biologicznym - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/4 Status i trendy zmian różnorodności biologicznej ekosystemów wód śródlądowych oraz opcje dla ich ochrony i zrównoważonego użytkowania - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/5 Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej obszarów morskich i wybrzeża, włączając program pracy - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/6 Różnorodność biologiczna terenów rolniczych - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/7 Różnorodność biologiczna lasów - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/8 Dostęp i podział korzyści - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/9 Wdrażanie Artykułu 8 (j) i związanych z nim postanowień - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/10 Środki wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/11 Ocena skuteczności mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/12 Dodatkowe zasoby finansowe - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/13 Dodatkowe informacje dla mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/14 Raporty krajowe Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/15 Związek Konwencji z Komisją ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz związanymi z różnorodnością biologiczną konwencjami, innymi stosownymi międzynarodowymi porozumieniami, instytucjami i procesami - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/16 Kwestie formalne i program pracy - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/17 Budżet na lata 1999 - 2000 - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/18 Data i miejsce piątego spotkania Konferencji Stron - streszczenie
Artykuł Decyzja IV/19 Uznanie dla Rządu i mieszkańców Republiki Słowacji - streszczenie