STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Decyzje piątej Konferencji Stron

Artykuł Decyzja V/1 Plan pracy Międzyrządowego Komitetu ds. Protokołu z Kartageny dotyczącego bezpieczeństwa biologicznego - streszczenie
Artykuł Decyzja V/2 Raport o postępie dokonanym w zakresie wdrażania programu pracy dotyczącego różnorodności biologicznej ekosystemów wód śródlądowych (wdrażanie decyzji IV/4) - streszczenie
Artykuł Decyzja V/3 Raport o postępie dokonanym w zakresie wdrażania programu pracy dotyczącego różnorodności biologicznej obszarów morskich i wybrzeża wdrażanie decyzji IV/5) - streszczenie
Artykuł Decyzja V/4 Raport o postępie dokonanym w zakresie wdrażania programu pracy dotyczącego różnorodności biologicznej lasów - streszczenie
Artykuł Decyzja V/5 Róznorodność biologiczna terenów rolniczych - przegląd I etapu programu pracy oraz przyjęcie wieloletniego programu pracy - streszczenie
Artykuł Decyzja V/6 Podejscie ekosystemowe - streszczenie
Artykuł Decyzja V/7 Identyfikacja, monitoring, wskaźniki i oceny - streszczenie
Artykuł Decyzja V/8 Gatunki obce zagrażające ekosystemom, siedliskom lub gatunkom - streszczenie
Artykuł Decyzja V/9 Globalna Inicjatywa Taksonomiczna: wdrażanie i rozszerzanie propozycji działań - streszczenie
Artykuł Decyzja V/10 Globalna strategia ochrony roślin - streszczenie
Artykuł Decyzja V/11 Dodatkowe środki finansowe - streszczenie
Artykuł Decyzja V/12 - Drugi przegląd mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja V/13 Dalsze wskazówki dla mechanizmu finansowego - streszczenie
Artykuł Decyzja V/14 - Współpraca naukowo-techniczna i system wymiany informacji - streszczenie
Artykuł Decyzja V/15 Środki stymulujące - streszczenie
Artykuł Decyzja V/16 Art. 8 (j) i związane z nim postanowienia - streszczenie
Artykuł Decyzja V/17 Edukacja i świadomość publiczna - streszczenie
Artykuł Decyzja V/18 Ocena oddziaływania, odpowiedzialność i naprawa szkód - streszczenie
Artykuł Decyzja V/19 Raporty krajowe - streszczenie
Artykuł Decyzja V/20 Funkcjonowanie Konwencji - streszczenie
Artykuł Decyzja V/21 Współpraca z innymi organami - streszczenie
Artykuł Decyzja V/22 Budżet programu pracy w latach 2001-2002 - streszczenie
Artykuł Decyzja V/23 Rozpatrzenie opcji ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej terenów suchych, na obszarach śródziemnomorskich, suchych, półsuchych i sawannach - streszczenie
Artykuł Decyzja V/24 Zrównoważone użytkowanie jako zagadnienie przekrojowe
Artykuł Decyzja V/25 Różnorodność biologiczna a turystyka - streszczenie
Artykuł Decyzja V/26 Dostęp do zasobów genetycznych - streszczenie
Artykuł Decyzja V/27 Wkład Konwencji o różnorodności biologicznej w dziesięcioletnią ocenę postępu osiągniętego od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" - streszczenie
Artykuł Decyzja V/28 Uznanie dla Rządu i mieszkańców Kenii - streszczenie
Artykuł Decyzja V/29 Data i miejsce szóstego spotkania Konferencji Stron - streszczenie