STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Folder Różnorodność biologiczna

Artykuł 2 Konwencji przedstawia różnorodność biologiczną jako:

„zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.

Różnorodność biologiczna przyrody występuje na trzech poziomach organizacji przyrody:

Te trzy poziomy są wzajemnie uzależnione i oddziałują na siebie.

W roku 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro liderzy światowi przyjęli ogólną strategię dla „zrównoważonego rozwoju”. Jednym z kluczowych porozumień przyjętych w Rio była Konwencja o różnorodności biologicznej. Konwencja ta ustala swoje trzy główne cele:

 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • umiarkowane użytkowanie jej elementów,
 • sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych.

Ochrona różnorodności biologicznej leży w naszym własnym interesie. Zasoby biologiczne to filary, na których budujemy cywilizację. Utrata różnorodności biologicznej zagraża naszemu zaopatrzeniu w żywność, drewno, leki i energię oraz możliwościom rekreacyjnym i turystycznym. „Dobra i usługi” dostarczane przez ekosystemy obejmują:

 • Zaopatrzenie w żywność, paliwo i włókna,
 • Dostarczenie schronienia oraz materiału budulcowego,
 • Oczyszczanie powietrza i wody oraz wpływ na rozkład odpadów,
 • Stabilizacja klimatu i mitygowanie powodzi, susz, skrajnych temperatur, itp.
 • Zapylanie roślin, włączając wiele gatunków uprawnych,
 • Regulacja liczebności szkodników i chorób,
 • Zachowanie zasobów genetycznych,
 • Korzyści kulturowe i estetyczne,
 • Zdolność ekosystemów do dostosowania się do zmian.

Główne zagrożenia różnorodności biologicznej są następujące:

Polska jest krajem charakteryzującym się bogatą różnorodnością biologiczną. Sprzyjały temu różnorodne wpływy biogeograficzne oraz różnorodne formy zagospodarowania terenu. Ekstensywne formy zagospodarowania na znacznych obszarach kraju oraz różnorodne formy ochrony umożliwiły przetrwanie wielu elementów dzisiejszej różnorodności biologicznej.