STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG I ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Zamknij

Artykuł Inne zagrożenia

Data publikacji 12/08/2004
Współpracownik admin

Pozostałe zagrożenia różnorodności biologicznej w Polsce to przemysł, transport oraz turystyka i rekreacja.

Oddziaływanie przemysłu na różnorodność biologiczne wiąże się przede wszystkim z emisjami różnego rodzaju zanieczyszczeń w tym hałasu. Największy wpływ mają działy związane z produkcją energii cieplnej, elektrycznej oraz dystrybucją ropy i gazu. Także niebezpieczna jest budowa i funkcjonowanie elektrowni wodnych bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań biorących pod uwagę ochronę przyrody. Innym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego jest wydobywanie surowców mineralnych i ich przetwarzanie.

Rozwój transportu, a co za tym idzie, sieci komunikacyjnych, wpływa pośrednio i bezpośrednio na różnorodność biologiczną. Sieci komunikacyjne są barierami dla swobodnej wymiany genów oraz powodują fragmentację siedlisk, a na dłuższą metę – degradację ekosystemów. Innym problemem jest masowe zabijanie zwierząt przez pędzące samochody. Zagrożenie dla różnorodności stanowią też napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej. Degradują one krajobraz oraz są pułapką dla zwierząt latających.

Turystyka może również stanowić zagrożenie dla polskiej przyrody. Do najważniejszych zagrożeń należą:

  • Dynamiczny w ostatnich latach, często chaotyczny rozwój bazy noclegowej,
  • Intensywny, niekontrolowany rozwój zabudowy, np. domków letniskowych,
  • Wzrost korzystania z transportu indywidualnego podczas wyjazdów turystycznych,
  • Penetracja turystyczna cennych obiektów przyrodniczych.